Arc de triomphe de l'Étoile

(Tùi Arc de Triomphe choán--lâi)

Arc de triomphe de l'Étoile, mā kán chheng Arc de Triomphe, sī Hoat-kok Pa-lí19 sè-kí khí sêng ê chi̍t chō kì-liām-sèng kiàn-tio̍k, só͘-chāi tī Place Charles-de-Gaulle, sio̍k Pa-lí 8 khu, Champs-Élysées ê se-pêng boé.

Arc de triomphe de l'Étoile