Champs-Élysées Toā-tō (Hoat-gí: Avenue des Champs-Élysées Sound [ʃɑ̃zeliˈze]? ) sī Hoat-kok Pa-lí chin chhut-miâ ê 1 tiâu toā-tō.

Champs-Élysées Toā-tō khoàⁿ tùi sai-pêng Arc de Triomphe ê hong-siàng.

Ki-pún chu-liāu

siu-kái
  • 1910 m tn̂g, 70 m khoah.
  • USD1.5 million per 92.9 m².[1]

Chham-khó

siu-kái
  1. Elaine Sciolino, "Megastores March Up Avenue, and Paris Takes to Barricades", New York Times, 2007 nî 1 goe̍h 21.

Goā-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Avenue des Champs-Élysées