Arrondissement, ē-tàng hoan-e̍k chò khu ia̍h koān, sī Hoat-kok kap i-ê chêng si̍t-bîn-tē, koh ū chi̍t koá Hoat-gí kok-ka ia̍h tē-khu sú-iōng ê hêng-chèng-khu tan-ūi. Hoat-kok kā in-ê 101-ê département hun chò 342-ê arrondissement.

Lēng-goā, Hoat-gí teh chò hoan-e̍k ê sî-chūn, mā ē kā chi̍t koá goā-gí ê hêng-chèng-khu (chhan-chhiūⁿ Tek-gí ê Landkreis) hoan-e̍k chò "arrondissement".