Chat-kha tōng-bu̍t

(Tùi Arthropoda choán--lâi)
?Chat-kha tōng-bu̍t
Brachypelma smithi
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Superphylum: Ecdysozoa
Mn̂g: Arthropoda
Latreille, 1829
A-mn̂g kap and Kong

Chat-kha tōng-bu̍t (ha̍k-miâ: Arthropoda)

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Arthropoda