Ayutthaya Ông-kok (Thài-kok-gí: อาณาจักรอยุธยา) sī chi̍t-ê Siam-lô ông-kok, chū 1350 nî kè-sio̍k chì 1767 nî.

Ayutthaya kap in hū-kīn ê sè-le̍k, tò-chhiú ē-té-pêng sī Ayutthaya Ông-kok