Bân-tiong-gí (閩中語) sī 1 chióng Bân-gí ê giân-gú, kòng chiah oē ê lâng chú-iàu hun-pò͘ tī Hok-kiàn-séng Sam-bêng ê chhī-khu, Éng-an-chhī kap Soa-koān.