Bân-gí (閩語), tī Tiong-kok mā thang kiò chò Hok-kiàn-ōe (福建話), sī gí-giân-ha̍k-ka tùi Hok-kiàn toā-pō͘-hūn Hàn-gí gí-giân ê thóng-ching, pau-koat Bân-lâm-gí, Bân-tang-gí, Phô͘-sian-gí, Bân-tiong-gí kap Bân-pak-gí. Tiong-kok ê Kńg-tang, Hái-lâm kah Sin-ka-pho, Má-lâi-se-á, Tâi-oân iā ū lâng kóng chiah oē.

Bân-gí
Tē-lí
hun-pò͘
 Tiong-kok
 Tâi-oân
Gí-hē hun-lūi Hàn-Chōng gí-hē
Chó͘-gí Goân-sí Bân-gí
Hun-chi
ISO 639-6 mclr
Linguasphere 79-AAA-h to 79-AAA-l
Glottolog minn1248
Bân-gí ê hun-pò͘