Phô͘-sian-gí(莆仙語, Hing-hoà Pêng-oē-jī: Pô-sing-gṳ̂) ia̍h sī Heng-hoà-gú (興化語, Hing-hua̍-gṳ̂), sī Hàn-gí Bân-gí ê chit-ê hun-ki gí-giân, thong-hêng tī Tiong-kok Hok-kiàn-séng Phô͘-chhân-chhī (pau-koat Tâi-oân ê O͘-khiu-hiong) kap Sian-iû-koān.

Phô͘-sian-gú
Pô-sing-gṳ̂/莆仙語
sài ê kok-ka Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok, Flag of the Republic of China.svg Tâi-oân
chú-iàu tē-khu

Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok Hok-kiàn Phô͘-chhân-chhī, Sian-iû-koān

Flag of the Republic of China.svg Tâi-oân O͘-khiu-tó
kòng ê jîn-kháu 500 bān
hē-sio̍k
bûn-jī Hàn-jī
Hing-hoà Pêng-oē-jī
Koaⁿ-hong tē-ūi
koaⁿ-hong tē-ūi
koán-lí ki-kò͘
gí-giân tāi-bé
ISO 639-3 cpx
Min Dialects.png
Phô͘-sian-gí ê hun-pò͘ (n̂g-sek)