O͘-khiu-hiong (烏坵鄉) sī Tiong-hoâ Bîn-kok Hok-kiàn-séng ê chi̍t-ê hiong, tī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Phô͘-chhân-chhī Bî-chiu-tó ê tùi-bīn, kin-á-ji̍t iû Kim-mn̂g-koān tāi-kóan.

  1. 行政面積. 金門縣政府民政處 Civil Affairs Department, Kinmen County Government (ēng Hôa-gí). 29 January 2019. 17 August 2019 khòaⁿ--ê. 行政區 面積(單位:平方公里){...}烏坵鄉 1.2000 
O͘-khiu-hiong
烏坵鄕
—  hiong  —

Wuqiu Township (blue) in Kinmen County (grey) ê uī-tì
Wuqiu Township (blue) in Kinmen County (grey) ê uī-tì
Wuqiu Township (blue) in Kinmen County (grey)
Kok-ka  Tiong-hoâ Bîn-kok
Séng Hok-kiàn
Koān Phô͘-chhân-koān (hoat-lu̍t siōng)
Kim-mn̂g-koān (sū-si̍t siōng)
Bīn-chek [1]
 - Lóng-chóng 1.2000 km2
Jîn-kháu (2018-07)
 - Lóng-chóng 685 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 570.8/km2
Sî-khu UTC+08:00 (UTC)
Iû-piān hō-bé 896
Bāng-chām Wuqiu.Kinmen.gov.tw 指令碼錯誤:沒有「In lang」這個模組。