Bí-kok léng Virgin Kûn-tó

Bí-kok léng Virgin Kûn-tóBí-kok tiàm-tī Carib-hái ê i-lāi-tē.

Bí-kok léng Virgin Kûn-tó
Virgin Islands of the United States
Bí-kok léng Virgin Kûn-tó ê kî-á
kî-á
Bí-kok léng Virgin Kûn-tó ê koaⁿ-hng ìn-á
ìn-á
Chu-kù
United in Pride and Hope
"Tī kiau-ngō͘ kap hi-bāng tiong thoân-kiat"
Siōng-koa: Virgin Islands March
"Virgin Kûn-tó chìn-hêng-khek"
Chú-khoân kok-ka Bí-kok
Siú-hú
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Charlotte Amalie
Koaⁿ-hong gí-giân Eng-gí
sêng-jīn ê tē-hng gí-giân Virgin Kûn-tó Creole Eng-gí
Chèng-hú Liân-pang, chóng-thóng-chè, kiōng-hô-kok, khoân-hān úi-jiōng
• chóng-thóng
Joe Biden
• chóng-tok
Albert Bryan
• hù-chóng-tok
Tregenza Roach
Li̍p-hoat ki-kò͘ Gī-hōe
Bí-kok Kok-hōe
• Tāi-gī-oân
Stacey Plaskett
Bīn-chek
• Lóng-chóng
346.4 km2 (133.7 sq mi) (tē 168 miâ)
Jîn-kháu
• 2020 nî kó͘-kè
87,146
• Bi̍t-tō͘
653.6/km2 (1,692.8/sq mi)
GDP (PPP) 2015 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$4.58 cha̍p-ek
• Pêng-kin
$36,350
GDP (bêng-gī) 2020 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
$3,984,000,000
HDI (2008 nî) Increase 0.894
chin ko · tē 59 miâ
Hoè-pè Bí-kim (US$) (USD)
Sî-khu UTC-04:00 (AST)
Sî-kan keh-sek mm/dd/yyyy
Khui-chhia hong-hiòng chó
Tiān-oē khu-hō +1–340
ISO 3166 tāi-hō VI
Siōng-téng domain .vi