Bí-lē-tó-chām.

Bí-lē-tó Chām (Hàn-jī: 美麗島站) ūi-chāi Tâi-oân Ko-hiông-chhī Sin-heng-khu, sī Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-sòaⁿ kah Kiat-sòaⁿ kau-chhe ê chia̍t-ūn chhia-chām. Bí-lē-tó Chām ê miâ-jī sī iû 1979 nî 12 goe̍h 10 ji̍t tī chia pho̍k-hoat ê Bí-lē-tó sū-kiāⁿ lâi hō-miâ kì-liām.