Bîn-chèng kàu-khu (Eng-gí: civil parish) sī Liân-ha̍p Ông-kok Eng-lân koān-kip hêng-chèng-khu ē-kha ê hêng-chèng kàu-khu. Kàu 2015 nî, Eng-lân kéng-lāi chóng-kiōng ū 10,449 ê bîn-chèng kàu-khu.

Eng-lân ê bîn-chèng kàu-khu kap Ui-le̍k-sū ê siā-lí