Bûn-chat (ji̍t. 文節; eng. clause),[1] ia̍h chat, chú-kù (hôa. 子句), , kù-tāu,[2]bûn-hoat tang-tiong ē-tàng piáu-tat goân-chéng bēng-tê (proposition) ê chòe sió tan-goân.

Pí bûn-chat khah khoah ê hun-sek tan-goân sī bûn-kù.

Chham-chiàu siu-kái

  1. "clause". コンピューター用語辞典. 2018-02-26 khòaⁿ--ê – via weblio. 
  2. Carstairs Douglas (1873). "tāu". Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken Language of Amoy. kù-tāu, clauses and sub-clauses