Bûn-kù (Eng-gí: sentence), it-poaⁿ kóng (句), pe̍h-ōe kóng chi̍t kù ōe, tī giân-gí-ha̍k tang-tiong ê ì-gī, sī bûn-hoat-siōng sio khan-liân, siá-jī ê sî ēng piau-tiám hû-hō kiam tōa-sió-jī téng goân-sò͘ piau-kì lâi sio tàu ê chi̍t chōa jī-sû (word).

Siong-koán siu-kái