Bū-hong-khu

(Tùi Bū-hong-hiong choán--lâi)

Bū-hong-khu (Hàn-jī: 霧峰區) sī Tâi-oân Tâi-tiong-chhī ē-kha ê 1-ê khu.

Bū-hong-khu
Bū-hong-khu ê Li̍p-hoat-īⁿ Tiong-pō͘ Pān-kong-sek ê toā-mn̂g

Chhoan siu-kái

Bū-hong-khu ū 20 ê lí:

 • 丁台里 Teng-tâi-lí
 • 中正里 Tiong-chèng-lí
 • 五福里 Gó͘-hok-lí
 • 六股里 Lak-kò͘-lí
 • 北柳里 Pak-liú-lí
 • 北勢里
 • 四德里
 • 本堂里
 • 本鄉里
 • 甲寅里
 • 吉峰里
 • 坑口里
 • 南柳里
 • 南勢里
 • 峰谷里
 • 桐林里
 • 萊園里
 • 萬豐里
 • 錦榮里
 • 舊正里

Chām-gōa liân-kiat siu-kái