BabeldaobPalau siāng tōa ê tó, só͘-chāi ùi Caroline kûn-tó ê sai-pō͘, sī Micronesia khu-he̍k lāi-bīn tē-jī tōa ê tó.

Palau ê siú-to͘ Ngerulmud chiō ūi tó lāi ê Melekeok chiú.