Bosnia kap Herzegovina tūi-oāⁿ mark

Bosnia kap Herzegovina tūi-oāⁿ markBosnia kap Herzegovina ê koaⁿ-hong hoè-pè, kì-jīn sī BAM.

Bosnia kap Herzegovina
tūi-oāⁿ mark
Konvertibilna marka
Конвертибилна марка
ISO 4217
Jī-bú tāi-bé BAM
Sò͘-jī tāi-bé 977
Chí-sò͘ 2
Gia̍h-bīn
pó͘-chō͘ tan-ūi (khah sè)
 1/100 Fening/Pfenig
ho̍k-sò͘ marks (marke)
Fening/Pfenig Fenings/Pfenigs (Feninzi/Pfenizi)
Kì-hō KM
Fening/Pfenig pf
Phian-miâ mark (marka)
Fening/Pfenig
Gîn-phiò 10, 20, 50, 100 and 200 marks
 tiāⁿ-tiāⁿ ēng 10, 20, 50 and 100 marks
 hán-tit ēng 200 marks
Gîn-kak-á 5, 10, 20 and 50 fenings/pfenigs;
1, 2 and 5 marks
Thóng-kè
khai-sí sú-iōng 1998 nî 6 goe̍h 22 ji̍t​ (25 nî í-chêng)​ (1998-06-22)
 Chu-liāu [1]
Sú-iōng-chiá  Bosnia kap Herzegovina
Hoat-hêng
Tiong-iong
gîn-hâng
Bosnia kap Herzegovina Tiong-iong Gîn-hâng
 Bāng-chām www.cbbh.ba
Ìn-soat-chiá Imprimerie Oberthur
(by François-Charles Oberthür)
Chō-pè-kio̍k Royal Mint, Llantrisant
Phêng-kè
Thong-hòe phòng-tiòng −0.9%
 Chu-liāu [2]
 Hong-hoat CPI
Hoē-lu̍t koà-kau Au-chiu Liân-bêng Euro (€) = 1.95583 BAM

Hoē-lu̍t siu-kái

taⁿ ê BAM ê hoē-lu̍t
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop.com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

Chham-khó siu-kái

  1. "BH Currency – KM Banknotes and Coins". cbbh.ba. Sarajevo: Central Bank of Bosnia and Herzegovina. p. 1. goân-loē-iông tī 22 December 2015 hőng khó͘-pih. 20 December 2015 khòaⁿ--ê. Fening details: | Mint: Royal Mint, Llantrisant | Released into Circulation: December 9th, 1998, with the exception of the 5 fening coin which is in circulation from January 5, 2006. | Face: Map of BH with overlay of denomination | Reverse: Flag of BH | The Words: "Bosna i Hercegovina" and "Fening" are on the face and reverse edges in both Latin and Cyrillic script. The date of production is on the reverse side on the left from the BH flag. | 10, 20 and 50 fening coins are made of copper-plated steel, while 5 fening coin is made of nickel-plated steel.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  2. The World Factbook, 2014 est.