Bugis-gí (Basa Ugi, Bahasa Bugis) sī chi̍t khoán Lâm-tó gí-giân, Bugis-cho̍k ê chāi-tē gí-giân, chú-iàu tī Ìn-nî Sulawesi ê se-lâm tē-khu liû-thong. Ìn chèng-sek ê su-siá hē-thóng sī ēng chi̍t khoán Ìn-tō͘-hē bûn-jī.