Byzantium (Hi-lia̍p-gí: Βυζάντιον / Byzántion; Latin-gí: BYZANTIVM, Byzantium) sī chi̍t-ê Kó͘ Hi-lia̍p ê siâⁿ-chhī, sī Hi-lia̍p-lâng tī 667 BC khí-chō--ê. Byzantium chi̍t-ê miâ sī chiàu in-ê hông-tè Byzas (Βύζας ; Βύζαντας) ê miâ lâi hō--ê. Āu--lâi pún siâⁿ hoat-tián chiâⁿ-chò Byzantine Tè-kok ê tiong-sim, kài-miâ chò Constantinople. 1453 nî kàu 1923 nî hō͘ Osman Tè-kok thóng-tī, iû-goân kè-sio̍k chiâⁿ-chó tè-kok ê siú-hú. 1930 nî, hiān-tāi ê Türkiye Kiōng-hô-kok chéng-sek kái-miâ chó İstanbul, m̄-koh siú-hú soá-khì Ankara.