CNNBí-kok ê chi̍t ê tiān-sī pîn-tō.

CNN ê phiau-chì
HD Television.svg Che sī chi̍t phiⁿ kap Tiān-sī siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.