Calvados

Hoat-kok ê chi̍t khóan

CalvadosHoat-kok ê chi̍t-ê koān (département), jîn-kháu ū 664,000, thó͘-tē bīn-chek 5,548 km².

Calvados
Calvados ê kéng-sek
Calvados ê kéng-sek
Calvados ê kî-á
Kî-á
Calvados ê hui-kì
Hui-kì
Calvados tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Calvados tī Hoat-kok ê ūi-tì ê uī-tì
Calvados tī Hoat-kok ê ūi-tì
Kok-ka Hoat-kok
Tōa-khu Normandie
Siú-hú Caen
Bīn-chek
 - Lóng-chóng 5,548 km2
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 689,945 lâng
 - Bi̍t-tō͘ 124.4/km2
Bāng-chām www.calvados.gouv.fr

Tē-lí siu-kái

Tī pún koān sì-ûi ê hêng-chèng-khu ū Eure, Manche, Orne.