Central Soàⁿ (Lûn-tun Tē-thih)

Central SoàⁿLûn-tun Tē-thih ê lō͘-soàⁿ. Chia Soàⁿ àn Lûn-tun sai-pêng ê Ealing kap Ruislip khí-kiâⁿ, kòe Lûn-tun Chhī Tiong-sim, keng-kòe Lûn-tun Tang-khu ê Stratford, soah-bòe kàu Toā Lûn-tun tē-kài kap M25 kong-lō͘ í-guā ê Epping (Essex).

Central Soàⁿ
Central line flag box.svg
London Underground 1992 Stock at Theydon Bois by tompagenet.jpg
Ki-pún chu-liāu
Chhia-chām 49
Colour on map Red
Bāng-chām tfl.gov.uk
Ho̍k-bū
Ho̍k-bū lūi-hêng Deep Tube
Hē-thóng London Underground
Chhia-lióng ki-tē West Ruislip
Hainault
White City
Sú-iōng chhia-lióng

1992 Tube Stock

8 cars per trainset
Chài-kheh-liōng 260.916 million (2011/12) passenger journeys
Le̍k-sú
Khai-thong 1900
Ki-su̍t
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 74 km (46 mi)
Kúi-tō piau-chún 4 ft 8+12 in (1,435 mm)

Chhia-chāmSiu-kái

Chhia-chām Tô͘-phìⁿ Khé-iōng/
[1]Khai-sí ho̍k-bū
Ki-soàⁿ Pī-chù
West Ruislip   1948年11月21日 Ruislip Ki-soàⁿ Connects with National rail services. Opened as Ruislip & Ickenham in 1906 by Great Western and Great Central Joint Committee (GW&GCJC), renamed West Ruislip (for Ickenham) in 1947; the suffix was later dropped.[2]
Ruislip Gardens   1948年11月21日 Ruislip Ki-soàⁿ Opened in 1934 by GW&GCJC, main line services withdrawn 1958.[3]
South Ruislip   1948年11月21日 Ruislip Ki-soàⁿ Connects with National rail services. Opened as Northolt Junction by GW&GCJC in 1908, renamed South Ruislip & Northolt Junction in 1932, and renamed in 1947.[4]
Northolt   1948年11月21日 Ruislip Ki-soàⁿ Replaced a nearby GWR station that had opened in 1907.[4]
Greenford   1947年6月30日 Ruislip Ki-soàⁿ Connects with national rail service to West Ealing, Ealing Broadway and Paddington (in bay platform). GWR station opened in 1904.[5] The station was the last one to retain a wooden escalator, this being removed during 2014.
Perivale   1947年6月30日 Ruislip Ki-soàⁿ Opened by GWR as "Perivale Halt" in 1904, closed 1915–20; Halt suffix lost in 1922.[6]
Hanger Lane   1947年6月30日 Ruislip Ki-soàⁿ
Ealing Broadway   1920年8月3日 Ealing Ki-soàⁿ Change for District line and main line trains. Opened by District Railway in 1879, link to main line station opened in 1965/6.[7]
West Acton   1923年11月5日 Ealing Ki-soàⁿ
North Acton   1923年11月5日 Main route GWR station opened in 1904, moved to the current position in 1913 and closed in 1947.[8]
East Acton   1920年8月3日 Main route Right-hand running ends some distance southeast of the station from White City.
White City   1947年11月23日 Main route Trains run right-handed through this station
Shepherd's Bush   1900年7月30日 Main route Refurbished in 2008. To the west of the station, right-hand running starts en route to White City.
Holland Park   1900年7月30日 Main route
Notting Hill Gate   1900年7月30日 Main route Change for Circle and District lines
Queensway   1900年7月30日 Main route Opened as Queens Road; renamed 1 September 1946
Lancaster Gate   1900年7月30日 Main route
Marble Arch   1900年7月30日 Main route
Bond Street   1900年9月24日 Main route Change for Jubilee line
Oxford Circus   1900年7月30日 Main route Change for Bakerloo and Victoria lines
Tottenham Court Road   1900年7月30日 Main route Connects with Northern line. Opened as Oxford Street; renamed 9 March 1908.
Holborn   1933年9月25日 Main route Originally opened as a Piccadilly station on 15 December 1906, Central line platforms opened later and station renamed Holborn (Kingsway); the suffix was later dropped.
Chancery Lane   1900年7月30日 Main route Renamed Chancery Lane (Gray's Inn) 25 June 1934; the suffix was later dropped
St. Paul's   1900年7月30日 Main route Opened as Post Office; renamed 1 February 1937
Bank   1900年7月30日 Main route Change for Circle, District, Northern and Waterloo & City lines and DLR
Liverpool Street   1912年7月28日 Main route Change for Circle, Hammersmith & City and Metropolitan lines.
Bethnal Green   1946年12月4日 Main route
Mile End   1946年12月4日 Main route Cross-Platform connection with District and Hammersmith & City lines. Opened in 1902 for District Railway services.[9]
Stratford   1946年12月4日 Main route Connects with Jubilee line, London Overground, DLR and national rail services. Opened by Eastern Counties Railway (ECR) in 1839.[10]
Leyton   1947年5月5日 Main route Opened as Low Leyton by ECR in 1856, renamed in 1868.[11]
Leytonstone   1947年5月5日 Main route Opened by ECR in 1856.[12]
Wanstead   1947年12月14日 Hainault loop During the war, it was used as an air raid shelter and the tunnels as a munitions factory for Plessey electronics.
Redbridge   1947年12月14日 Hainault loop During the war, the completed tunnels at Redbridge were used by the Plessey company as an aircraft parts factory.
Gants Hill   1947年12月14日 Hainault loop During the war, it was used as an air raid shelter and the tunnels as a munitions factory for Plessey electronics.
Newbury Park   1947年12月14日 Hainault loop Opened 1903 on the GER Ilford to Woodford Fairlop Loop line.[13]
Barkingside   1948年5月31日 Hainault loop Opened 1903 on the GER Fairlop Loop, closed 1916–19.[14]
Fairlop   1948年5月31日 Hainault loop Opened 1903 on the GER Fairlop Loop.[15]
Hainault   1948年5月31日 Hainault loop Opened 1903 on the GER Fairlop Loop, closed 1908–30.[16]
Grange Hill   1948年11月21日 Hainault loop Opened 1903 on the GER Fairlop Loop.[17]
Chigwell   1948年11月21日 Hainault loop Opened 1903 on the GER Fairlop Loop.[15]
Roding Valley   1948年11月21日 Hainault loop Trains continue to Woodford. Opened 1936 by the LNER on the Fairlop Loop.[18]
Snaresbrook   1947年12月14日 Epping Ki-soàⁿ Opened as Snaresbrook & Wanstead by ECR in 1856, renamed Snaresbrook for Wanstead in 1929, renamed for the transfer to the Central line.[11]
South Woodford   1947年12月14日 Epping Ki-soàⁿ Opened by ECR in 1856 as George Lane, and renamed South Woodford (George Lane) in 1937, current name from 1950. "(George Lane)" still appears on some of the platform roundels.[19]
Woodford   1947年12月14日 Epping Ki-soàⁿ/Hainault loop Opened by ECR in 1856.[12]
Buckhurst Hill   1948年11月21日 Epping Ki-soàⁿ Opened as a single line by ECR in 1856, moved slightly when line doubled in 1881/2.[20]
Loughton   1948年11月21日 Epping Ki-soàⁿ Opened by ECR in 1856, moved when line was extended to Ongar in 1865, and again in 1940.[12]
Debden   1949年9月25日 Epping Ki-soàⁿ Opened by GER in 1865 as Chigwell Road, renamed Chigwell Lane later the same year. Closed 1916–19, named changed when transferred to Central line.[21]
Theydon Bois   1949年9月25日 Epping Ki-soàⁿ Opened by GER in 1865 as Theydon, renamed later the same year.[22]
Epping   1949年9月25日 Epping Ki-soàⁿ Opened by GER in 1865.[23]

Chham-khóSiu-kái

 1. Rose 2007.
 2. Leboff 1994, p. 152.
 3. Leboff 1994, p. 117.
 4. 4.0 4.1 Leboff 1994, p. 126.
 5. Leboff 1994, p. 64.
 6. Leboff 1994, p. 108.
 7. Leboff 1994, p. 42.
 8. Leboff 1994, p. 97.
 9. Leboff 1994, p. 92.
 10. Leboff 1994, p. 160.
 11. 11.0 11.1 Leboff 1994, p. 86.
 12. 12.0 12.1 12.2 Leboff 1994, p. 87.
 13. Leboff 1994, p. 96.
 14. Leboff 1994, p. 18.
 15. 15.0 15.1 Leboff 1994, p. 54.
 16. Leboff 1994, p. 65.
 17. Leboff 1994, p. 63.
 18. Leboff 1994, p. 115.
 19. Leboff 1994, p. 127.
 20. Leboff 1994, p. 27.
 21. Leboff 1994, p. 41.
 22. Leboff 1994, p. 134.
 23. Leboff 1994, p. 53.

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Central Line