Lûn-tun Tē-thih

Lûn-tun Tē-thih (London Underground, the Tube) sī Liân-ha̍p Ông-kok Tē-hā-thih, keng-êng Lûn-tun kap Buckinghamshire, Essex kap Hertfordshire.

Lûn-tun Tē-thih
Underground.svg
Ki-pún chu-liāu
Êng-ūn tē-khu Toā Lûn-tun, Buckinghamshire, Essex, Hertfordshire
Chhia-chām 270
Chiàⁿ-soàⁿ chóng-siàu 11
Ki-su̍t sò͘-kì
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 402 km (250 mi)
Kúi-tō piau-chún Pang-bô͘:RailGauge
Êng-ūn chu-sìn
Êng-ūn tan-ūi London Underground Limited
Bāng-chām London Underground


Chham-khó修改

Gōa-pō͘ liân-kiat修改