Chông-tek (崇德; 1636 nî chì 1643 nî) sī Tiong-kok Chheng-tiâu Thài-chong ê tē-jī ê liân-hō; chêng-āu lóng-chóng sú-iōng 8 tang.

崇德
Chông-tek
1636 nî chì 1643 nî
Kok-ka
Tāi Chheng
Kun-chú
Thài-chong
Tn̂g-té
8 tang
Thâu-chêng:
Thian-chhong
Tāi Chheng liân-hō Āu-piah:
Sūn-tī