Thian-chhong (天聰; 1627 nî chì 1636 nî) sī Tiong-kok Hiō Kim kun-chú Hông Thài-ke̍k só͘ sú-iōng ê tē-it ê liân-hō; chêng-āu lóng-chóng 10 tang.

天聰
Thian-chhong
1627 nî chì 1636 nî
Kok-ka
Hiō Kim
Kun-chú
Hông Thài-ke̍k
Tn̂g-té
10 tang
Thâu-chêng:
Thian-bēng
Hō͘ Kim liân-hō Āu-piah:
Chông-tek