Chú-ngó͘-sòaⁿ

Chú-ngó͘-sòaⁿ (子午線; Eng-bûn: meridian), iā hō-chò keng-sòaⁿ (經線), sī liân-kiat tē-kiû lióng-ke̍k ê ká-sióng sòaⁿ; tô͘-tiong ē kap chhiah-tō iáu-ū hūi-sòaⁿ ti̍t-kak sio-chhé.

Siong-koanSiu-kái