?Falconiformes
Falco berigora
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Aves
Ē-kong: Neognathae
Bo̍k: Falconiformes
Sharpe, 1874
Families

Accipitridae
Pandionidae
Falconidae
Sagittariidae

Chún-hêng-ba̍k (隼形目, La-teng-miâ: Falconiformes), sī chi̍t lūi chia̍h-chho ê chiáu-lūi, pau-koat bā-hio̍h. Hàn-bûn hō-miâ chiàu chéng-lūi ū kiò tiau (鵰), chiū (鹫), chún (隼; sún) téng-téng.

Siong-koan siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Falconiformes