Chûn-phâng-chō (船帆座), mā thang kiò chò phâng-chō (帆座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Chûn-phâng-chō
Vela
Vela
lio̍k-gí Vel
só͘-iú-keh Velorum
siōng-teng the Sails
chhek-keng 9h
chhek-ūi −50°
ka-cho̍k Heavenly Waters
siōng-hān SQ2
bīn-chek 500 pêng-hong-tō͘ (32nd)
chú-iàu hêng-chheⁿ 5
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
50
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 7
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 5
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 3
siōng kng ê chheⁿ γ Vel (1.75m)
siōng kīn ê chheⁿ Luhman 16
(6.6 ly, 2.0 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn Delta Velids
Gamma Velids
Puppid-velids
keh-piah seng-chō Thiu-á-chō
Lô-keⁿ-chō
Chûn-bóe-chō
Liông-kut-chō
Centaurus Chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +30° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 3 goe̍h