Seng-chō (星座), tī thian-bûn-ha̍k lāi-bīn, sī chí thiⁿ-téng sio-oá ê chi̍t-tui chheⁿ ê thóng-cheng.

Seng-chō

Kin-á-ji̍t thian-bûn-ha̍k chiong thiⁿ-téng ê chheⁿ pun chò 88 seng-chō.

Seng-chō lia̍t-toaⁿ

siu-kái