Gū-chiá-chō (馭者座), mā thang kiò chò Gū-hu-chō (御夫座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Gū-chiá-chō
Auriga
Auriga
lio̍k-gí Aur
só͘-iú-keh Aurigae
siōng-teng the Charioteer
chhek-keng 04h 37m 54.4293s07h 30m 56.1899s
chhek-ūi 56.1648331°–27.8913116°
ka-cho̍k Perseus
bīn-chek 657 pêng-hong-tō͘ (21st)
chú-iàu hêng-chheⁿ 5, 8
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
65
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 7
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 4
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 2
siōng kng ê chheⁿ Capella (α Aur) (0.08m)
siōng kīn ê chheⁿ QY Aur
(20.74 ly, 6.36 pc)
Messier thian-thé 3
làu-sái-chheⁿ-kûn
keh-piah seng-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +90° kàu −40° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 2 goe̍h goe̍h-boé kàu 3 goe̍h goe̍h-thâu