Messier thian-thé18 sè-kí Hoat-kok Thian-bûn-ha̍k-ka Charles Messier pian ê Seng-hûn chhiⁿ-thôan piáu tong-tiong ê pah-gōa-ê thian-thé.