Messier thian-thé18 sè-kí Hoat-kok Thian-bûn-ha̍k-ka Messier pian ê Seng-hûn chhiⁿ-thôan piáu tong-tiong ê pah-gōa-ê thian-thé。

Siông-sòe ê miâ-toa chhiáⁿ khòaⁿ Category:Messier thian-thé