Poe-hî-chō (飛魚座) sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.

Poe-hî-chō
Volans
Volans
lio̍k-gí Vol
só͘-iú-keh Volantis
siōng-teng the Flying Fish
chhek-keng 8h
chhek-ūi −70°
ka-cho̍k Bayer
siōng-hān SQ2
bīn-chek 141 pêng-hong-tō͘ (76th)
chú-iàu hêng-chheⁿ 6
Bayer/Flamsteed
hêng-chheⁿ
12
ū he̍k-chheⁿ ê hêng-chheⁿ 2
liōng-tō͘ 3m í-siōng ê hêng-chheⁿ 0
kū-lî 10 parsec(32.62 kng-nî)í-lāi ê hêng-chheⁿ 1
siōng kng ê chheⁿ β Vol (3.77m)
siōng kīn ê chheⁿ Gliese 293
(19.35 ly, 5.93 pc)
Messier thian-thé 0
làu-sái-chheⁿ-kûn 0
keh-piah seng-chō Liông-kut-chō
Ōe-kè-chō
Kî-hî-chō
Toh-soaⁿ-chō
Kim-chîⁿ-ku-chō
ē khòaⁿ-tio̍h ê hūi-tō͘ hoān-ûi: +15° kàu −90° chi-kan
sek-ha̍p koan-sióng ê goe̍h-hūn: 3 goe̍h