Chū-iû Keng-chè Sī-hoān-khu

Chū-iû Keng-chè Sī-hoān-khu (自由經濟示範區) sī Tiong-hôa Bîn-kok Chèng-hú tī 2012 nî thê-chhut ê chi̍t chióng keng-chè chèng-chhek, sī Má Eng-kiú chèng-hú "N̂g-kim Cha̍p-nî" chèng-chhek ê chi̍t pō͘-hūn.