Chū-iû Lú-sîn-siōng

Chū-iû Lú-sîn-siōng (自由女神像, Eng-gí: Statue of Liberty, Hoat-gí: Statue de la Liberté) chèng-sek miâ-jī Chū-iû ê kng chiō sè-kài (自由ê光炤世界, Eng-gí: Liberty Enlightening the World), sī siat-tì Bí-kok New York Káng ê tâng-siōng. Tiau-siōng sī Hoat-kok jîn-bîn sàng hō͘ Bí-kok ê lé-bu̍t, siat-kè-chiá sī Hoat-kok tiau-khek-ka Frédéric Auguste Bartholdi, 1886 nî oân-sêng.

Chū-iû Lú-sîn-siōng
Statue of Liberty
Location Liberty Tó
New York Chhī
Height
  • Height of copper statue (to torch): 151 feet 1 inch (46 meters)
  • From ground level to torch: 305 feet 1 inch (93 meters)
Dedicated 1886 nî 10 goe̍h 28 ji̍t
Restored 1938, 1984–1986, 2011–2012
Sculptor Frédéric Auguste Bartholdi
Visitors 3.2 million (in 2009)[1]
Governing body National Park Service
Website www.nps.gov/stli
Hêng-thài Cultural
Piau-chún i, vi
Chí-tēng 1984 (8th session)
Chham-khó bûn-hō 307
Region Europe and North America
Chí-tēng 1924 nî 10 goe̍h 15 ji̍t
Designated by Calvin Coolidge[2]
Koan-hong bêng-chheng The Statue of Liberty Enlightening the World[3][4]
Chí-tēng 2017 nî 9 goe̍h 14 ji̍t
Chham-khó bûn-hō 100000829
Koan-hong bêng-chheng Statue of Liberty National Monument, Ellis Island and Liberty Island
Chí-tēng 1971 nî 5 goe̍h 27 ji̍t
Chham-khó bûn-hō 1535[5]
Hêng-thài Kò-jîn
Chí-tēng 1976 9-gue̍h 14[6]
Chham-khó bûn-hō 0931

Kui-ê kò͘-chō-bu̍t hâm ki-chō ū 93 kong-chhiò koân, tiau-siōng pún-sin ū 46 kong-chhiò koân, chòe-ko-tiám sī chi̍t ki "hóe-pé". Tiāu-siōng ê thâu-bīn sī chham-khó Lô-má lú-sîn Libertas lâi chè-chō.

Chù-kha

siu-kái
  1. Schneiderman, R.M. (June 28, 2010). "For tourists, Statue of Liberty is nice, but no Forever 21". The Wall Street Journal. goân-loē-iông tī January 24, 2012 hőng khó͘-pih. October 12, 2011 khòaⁿ--ê. 
  2. "National Monument Proclamations under the Antiquities Act". National Park Service. January 16, 2003. goân-loē-iông tī October 25, 2011 hőng khó͘-pih. October 12, 2011 khòaⁿ--ê. 
  3. "Liberty Enlightening the World". Washington, D.C.: National Park Service. goân-loē-iông tī January 1, 2020 hőng khó͘-pih. February 12, 2020 khòaⁿ--ê. 
  4. Weekly List of Actions Taken on Properties: 9/08/2017 through 9/14/2017, National Park Service, September 14, 2017, goân-loē-iông tī December 29, 2018 hőng khó͘-pih, July 13, 2019 khòaⁿ--ê .
  5. "New Jersey and National Registers of Historic Places – Hudson County". New Jersey Department of Environmental Protection – Historic Preservation Office. goân-loē-iông tī October 9, 2014 hőng khó͘-pih. August 2, 2014 khòaⁿ--ê. 
  6. "Statue of Liberty National Monument" (PDF). New York City Landmarks Preservation Commission. September 14, 1976. goân-loē-iông (PDF) tī December 26, 2016 hőng khó͘-pih. October 12, 2011 khòaⁿ--ê. 

Chham-khó chu-liāu

siu-kái

Guā-pōo lên-ket

siu-kái