Chang Myon (Hân-kok-gí: 장면/張勉; 1899 nî 8 goe̍h 28 ji̍t – 1966 nî 6 goe̍h 4 ji̍t) sī Tāi-hân Bîn-kok ê tē-4-jīm hù chóng-thóng, jīm-kî sī 1956 nî 5 goe̍h 15 ji̍t kàu 1960 nî 4 goe̍h 23 ji̍t. I tī Seoul chhut-sì, ū chòe-kòe jîn-kôan lu̍t-su. I āu-bóe tī Seoul chū-sat kòe-sin.

Chang Myon
장면
Tāi-hân Bîn-kok Chóng-lí
Jīm-kî
1960 nî 8 goe̍h 18 ji̍t – 1961 nî 5 goe̍h 18 ji̍t
Chêng-jīm Ho Chong
Kè-jīm Chang Do-yong
Jīm-kî
1950 nî 11 goe̍h 23 ji̍t – 1952 nî 4 goe̍h 24 ji̍t
Chêng-jīm Shin Song-mo
Kè-jīm Ho Chong (tāi-lí)
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1899 nî 8 goe̍h 28 ji̍t(1899-08-28)
Tiâu-sián-kok Seoul
Kòe-sin 1966 nî 6 goe̍h 4 ji̍t (66 hòe)
Tāi-hân Bîn-kok Seoul

Bāng-chām

siu-kái