Charles Perrault (1628 nî 1 goe̍h 121703 nî 5 goe̍h 16) sī éng-koè Hoat-kok ê chok-ka, i khai-chhòng 1 chióng sin ê bûn-ha̍k lūi-hêng (genre), hō chò gín-á-kó͘. I siá chin chē sim-sek ê kò͘-sū, chhan-chhiūⁿ Le Petit Chaperon rouge (Âng Thâu-kin), La Belle au bois dormant (Khùn Bí-jîn), kap Le Maître chat ou le Chat botté (Chhēng hia-kóng ê Niau). Perrault chin chē chok-phín kàu taⁿ iáu leh hoat-hêng, ū-ê hông kái phian chò ó͘-phē-là, ballet (khó-pí kóng Tchaikovsky ê Sleeping Beauty), hì-ke̍k, im-ga̍k-ke̍k (musical), kap tiān-iáⁿ (khó-pí kóng Walt Disney Kong-si phah ê phìⁿ Cinderella kap Sleeping Beauty).

Charles Perrault.

Chok-phín

siu-kái