Chhèng (銃) sī lī-iōng hóe-io̍h jiân-khì hoat-siā chhèng-chí ê siā-ke̍k bú-khì. Chhèng ê kháu-kèng tēng-gī chāi 20 mm í-hā, 20 mm í-siōng tēng-gī chò tōa-phàu. Chhèng sī pō͘-peng ê chú-iāu bú-khì.

Che sī chi̍t phiⁿ kap kun-sū siong-koan ê phí-á-kiáⁿ. Chhiáⁿ tàu khok-chhiong.