Chhèng-sin[1] sī chi̍t tháng tn̂g kóng, it-poaⁿ sī kim-sio̍k chè, sī chhèng-phàu ê lêng-kiāⁿ he̍k-chiá kò͘-chō, sak chhut chhèng-chí ia̍h sī tōa-phàu-chí ê thong-tō.

Siong-koan Siu-kái

Chham-khó Siu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "銃身". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).