Chi̍t kái chhì-ha̍p[1]ūn-tōng hāng-bo̍k, bú-su̍t he̍k-chiá sī iû-hì téng ū kui-chek ê chi̍t pái piàⁿ-su-iâⁿ ia̍h sǹg hun-sò͘ ê kēng-cheng oa̍h-tāng.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "試合". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).