Chhek Ú-chu

Chinese idol singer

Chhek Ú-chu (戚予珠; 1999 nî 6 goe̍h 19 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team HII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Sù-chhoan-séng chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Chhek Ú-chu
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 戚予珠
Lô-má-jī Qī Yǔzhū
Chhiok-hō Chhit-chhit (七七)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Sù-chhoan-séng
Chhut-sì 1999 nî 6 goe̍h 19 ji̍t 1999-06-19(23 hòe)
 Tiong-kok Sù-chhoan-séng
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48