Tâi-thih ê chhia-phiò.

Chhia-phiò (車票), chhia-toaⁿ (車單), sī sêng-tah kong-kiōng ūn-su kang-khū ê sî-chūn, chok-uî hù-khoán pêng-chèng ê phiò.