Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k

(Tùi Tâi-thih choán--lâi)

Tâi-oân Thih-lō· Koán-lí-kio̍k (臺灣鐵路管理局,Taiwan Railways Administration)

Tâi-oân Thih-lō· Koán-lí-kio̍k ê phiau-chì

Lō͘-soàⁿ siu-kái

 
Kí-kong-hō lia̍t-chhia

Goā-pō· liân-kiat siu-kái