Chhioh-kut (Latin-gí: ulna) sī chêng-phok pō͘-ūi nn̄g ki kut chi it, sio pêng-hêng ê lēng-goā chi̍t ki sī jiâu-kut.

Tò-pêng: chhio-kut; chiàⁿ-pêng: jiâu-kut.