Jiâu-kut (Latin-gí: Ulna) sī chêng-phok pō͘-ūi nn̄g ki kut chi it, sio pêng-hêng ê lēng-goā chi̍t ki sī chhioh-kut.

Chiàⁿ-pêng: jiâu-kut; tò-pêng: chhio-kut.