Chiàⁿ-phi-sng (Eng-gí: orthoarsenic acid), ia̍h sī kiò phi-sng (Hàn-jī: 砒酸; Eng-gí: arsenic acid), sī chi̍t khoán phi-sò͘ ê hoà-ha̍p-bu̍t, hoà-ha̍k-sek H3AsO4.

Chiàⁿ-phi-sng

Siong-koan

siu-kái