Chiàn-kok sî-tāi

(Tùi Chiàn-kok Sî-tāi choán--lâi)

Chiàn-kok Sî-tāi (Hàn-jī: 戰國時代), sī Tiong-kok le̍k-sú siōng ê chi̍t-ê sî-kî, sî-kan tāi-io̍k tùi chêng 476 nî khai-sí; kàu 221 nî Chîn-kok thóng-it Tiong-kok, chiâⁿ chò Chîn-tiâu liáu-āu kiat-sok.

Chêng 350 nî chó͘-ūi ê koh kok pán-tô͘.