Chîn-kok (秦國) sī Tiong-kok Chhun-chhiu Sî-tāi ê chu-hâu-kok. Chêng 221 nî, Chîn-kok ê kok-ông Êng Chèng bia̍t-bông 6 kok, kiàn-li̍p Chîn-tiâu.

Le̍k-súSiu-kái

Kun-chúSiu-kái