Chiúⁿ Su-têng (蔣舒婷; 2002 nî 6 goe̍h 18 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team HII ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Chiat-kang-séng chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Chiúⁿ Su-têng
17.03.26 一日店员 蒋舒婷 实图4P (1).jpg
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 蔣舒婷
Lô-má-jī Jiǎng Shūtíng
Chhiok-hō Ti-tê (豬蹄)
Kok-che̍k Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok
Kò͘-hiong Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok Chiat-kang-séng
Chhut-sì 2002 nî 6 goe̍h 18 ji̍t 2002-06-18(18 hòe)
Flag of the People's Republic of China.svg Tiong-kok Chiat-kang-séng
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48