Chio̍h Kèng-tông (石敬瑭; 892 nî 3 goe̍h 30 ji̍t – 942 nî 7 goe̍h 28 ji̍t), sī Tiong-kok Ngó͘-tāi Si̍p-kok sî-tāi Hiō Chìn ê kiàn-kok hông-tè.

Hiō-chìn Ko-chó͘
後晉高祖
Hiō Chìn ê hông-tè
Hiō Chìn ê hông-tè
Chāi-ūi 936 nî – 942 nî
Kè-jīm Chio̍h Tiông-kùi
Choân-miâ
Chio̍h Kèng-tông (石敬瑭)
Sē-hō
Sèng Bûn Chiong Bú Bêng Tek Hàu Hông-tè (聖文章武明德孝皇帝)
Biō-hō
Ko-chó͘ (高祖)
Chhut-sì 892 nî 3 goe̍h 30 ji̍t(892-03-30)
Kòe-sin 942 nî 7 goe̍h 28 ji̍t (50 hòe)