Choân-lêng

Choân-lêng (Eng-gí: omnipotence) sī kóng chi̍t khoán bû-hān lêng-le̍k. Tī it-sîn-lūn chong-kàu, it-poaⁿ chiong chit khoán sèng-chit tùi-èng tī in só͘ sìn-gióng ê sîn-bêng.

Siong-koanSiu-kái